Câu 2 trang 8, SGK Địa lí 10

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết từng phép chiếu đồ thường dùng để vẽ ở khu vực nào?


Do bề mặt Trái Đất cong nên khi thể hiện lên mặt phẳng, các khu vực khác nhau trên bản đồ không hoàn toàn chính xác như nhau. Vì vậy, tùy yêu cầu sử dụng bản đồ, từng khu vực thể hiện trên bản đồ, ta dùng các phép chiếu khác nhau.

- Phép chiếu phương vị: thường dùng để vẽ khu vực vĩ độ cao ở vùng cực của bản đồ.

- Phép chiếu hình nón đứng: thường dùng để vẽ bản đồ ở các vùng đất thuộc vĩ độ trung bình (khu vực ôn đới) và lãnh thổ kéo dài theo vĩ tuyến như: Liên Bang Nga, Trung Quốc, Hoa Kì...

- Phép chiếu hình trụ đứng: thường dùng để vẽ bản đồ thế giới hoặc các khu vực gần Xích đạo.