Câu hỏi thảo luận trang 5, SGK Địa 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 1.3b, em hãy cho biết theo phép chiếu phương vị đứng, khu vực nào của bản đồ chính xác, khu vực nào kém chính xác?

 


- Khu vực tiếp xúc với bản đồ là chính xác nhất (Vùng quanh cực).

- Càng xa cực càng kém chính xác. (Vì khoảng cách giữa các vĩ tuyến càng dãn ra).