Câu hỏi thảo luận số 1 trang 7, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người (USD/người)

Câu 1 trang 7 SGK Địa Lý 11
Hình 1: Phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo
mức GDB bình quân đầu người, năm 2004

Năm 2004, nhìn chung sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP/ người không đồng đều.

- Các nước và vùng lãnh thổ có mức GDP/người cao nhất (trên 8955) tập trung ở khu vực có nền kinh tế phát triển: Bắc Mỹ (Canađa, Hoa Kì), Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Ailen, Thụy Điển…) và Ôx-trây-li-a, Niu-Di-lân, Nhật Bản.

- Mức GDP/người trung bình trên tập trung ở khu vực Nam Mỹ (Braxin, Achentina, Paragoay, Urugoay, Chile,..), Bắc Á (Liên Bang Nga, Ca-dăc-xtan, Bê-la-rut),  Tây Nam Á (Ả-rập-Xê-ut, Oman) và một số quốc gia Châu Phí (Libi, Nam Phi).

- Mức GDP/người trung bình dưới và mức thấp tập trung ở các quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển và đang phát triển thuộc Nam Á, Đông Nam Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Iran…), các nước châu Phi (An-giê-ri, Ni-giê-ri-a…), phía Tây Nam Mỹ.