Bài 1 trang 103 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1. Chứng minh các dãy số 35.2n, 52n,-12n là các câp số nhân.


Để chứng minh dãy (un) là cấp số nhân thì ta chứng minh: un+1 =un.q với n* (q là công bội cấp số nhân)

+ Xét : un=35.2n

Ta có  un+1un=35.2n+135.2n=2un+1 = 2.un .Vậy un là cấp số nhân với công bội q= 2.

+ un=52n

Với n*un>0

Xét un+1un=52n+152n=2n2n+1=12un+1=12un

Vậy (un) là cấp số nhân với công bội q=12.

+   un=-12nun+1un=-12n+1-12n=-12un+1=-12un

Vậy un là cấp số nhân công bội q=-12.