Bài 5 trang 104 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 5. Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng dân số của tỉnh hiện nay là 1, 8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 5 năm, 10 năm thì dân số của tỉnh đó tăng bao nhiêu?


Theo tỷ lệ tăng dân số 1,4% thì dân số hàng năm của tỉnh X  là các số hạng của cấp số nhân với công bội q= 1 +141000= 1.014

Và số hạng đầu u1 =1,8  triệu.

Theo công thức: un =u1qn-1.

Dân số của tỉnh X sau 5 năm sau là: u6 = 1,8.(1.014)5 ≈ 1.9triệu (người)

Vậy sân số sau 10 năm là: u11 = 1,8.(1.014)10 ≈ 2.1 triệu (người).