Bài 4 Trang 115 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết?

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết?


Lụa là nhất ở Phương La 
Kinh kì xưa vẫn thường qua nơi này. 

Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây”

Ai ơi đứng lại mà trông
Kìa vạc nấu đó, kìa sông đãi bìa
Kìa giấy Yên Thái như kia
Giếng sâu chín trượng nước thì trong xanh

Con gái Kẻ Cót thì đi buôn xề
Con trai làng Nghè dệt cửi kéo hoa
An Phú nấu kẹo mạch nha
Làng Vòng làm cốm để mà tiến vua.