Bài 1 Trang 115 SGK Lịch sử 10. Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp, trong các thế kỉ XVI - XVIII.

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

 Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp, trong các thế kỉ XVI - XVIII.


Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp, trong các thế kỉ XVI - XVIII:

Sự phát triển của thủ công nghiệp

- Nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển đạt trình độ cao (dệt, gốm).

- Một số nghề mới xuất hiện như: Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm tranh sơn mài.

- Khai mỏ – một ngành quan trọng rất phát triển ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Sự phát triển của thương nghiệp

a. Nội thương: Ngày càng phát triển.

- Chợ làng, chợ huyện … mọc lên khắp nơi  và ngày càng đông đúc.

- Ở nhiều nơi xuất hiện làng buôn.

- Buôn bán lớn (buôn chuyến, buôn thuyền) xuất hiện.

- Buôn bán giữa các vùng miền phát triển.

b. Ngoại thương: Phát triển rất mạnh

- Thuyền buôn các nước (kể cả các nước châu Âu: Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Anh) đến Việt Nam buôn bán ngày càng tấp nập.

- Thương nhân nhiều nước đã hội lập phố xá, cửa hàng buôn bán lâu dài.

- Giữa thế kỷ XVIII ngoại thươngsuy yếu dần do chế độ thuế khoá của Nhà nước ngày càng phức tạp.