Bài 2 Trang 115 SGK Lịch sử 10. Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII.

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII.


Sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII xuất phát từ những nguyên nhân sau:

- Do chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn.

- Do phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông – Tây thuận lợi.

- Do các nghề thủ công phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự ra đời của các nghề thủ công nghiệp.

- Do nước ta có vị trí địa lý thuận lợi cho sự trao đổi hàng hóa như  giao thông đi lại, nhất là bằng đường biển. Do vậy, thời kì này thu hút rất nhiều thương nhân các nước vào buôn bán.