Bài 3 Trang 115 SGK Lịch sử 10. Sự hưng khởi của các đô thị biểu hiện ra sao? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào?

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Sự hưng khởi của các đô thị biểu hiện ra sao? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào?


Biểu hiện:

- Thăng Long – Kẻ Chợ với 36 phố phường trở thành đô thị lớn của cả nước.

- Những đô thị mới như: Phố Hiến (Hưng Yên), Hội An (Quảng Nam), Thanh Hà (Phú Xuân – Huế) trở thành những nơi buôn bán sầm uất.

Ý nghĩa: 

- Tạo điều kiện cho sự phát triển các ngành kinh tế khác như thủ công nghiệp và thương nghiệp, đặc biệt là giao lưu hàng hóa nội địa.