Bài 1 trang 146 SGK Sinh học 11. Phát triển của thực vật là gì?

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Phát triển của thực vật là gì?


Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan ( rễ , thân, lá, hoa, quả và hạt).