Bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11. Lúc nào thì cây ra hoa?

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 95
Bạn đánh giá: Chưa

Lúc nào thì cây ra hoa?


Cây ra hoa khi đã có những điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng). Tùy thuộc vào giống, loài cây mà các chồi ở đỉnh thân chuyển hóa từ trạng thái sinh dưỡng (hình thành lá) sang trạng thái sinh sản (hình thành hoa).