Bài 4 trang 146 SGK Sinh học 11. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 205
Bạn đánh giá: Chưa

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

A - diệp lục b.
B - carôtenôit.
C - phitôcrôm.
D - diệp lục a, b và phitôcrôm.


Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là phitôcrôm

Đáp án: C