Bài 1 trang 18 SGK Sinh học 12. Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?


  Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế phù hợp với điều kiện môi trường cũng như với sự phát triển bình thường của cơ thể.