Bài 2 Trang 54 SGK Lịch sử 10. Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào.


Bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào:

Giai đoạn

Nội dung

Thế kỉ XIII - XIV

Chủ nhân là người Lào Thơng, đến thế kỉ XIII có người Lào Lùm. Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ.

Thế kỉ XV - XVII

Vương quốc Lan Xang ( Triệu Voi) bước vào giai đoạn thịnh vượng.

Thế kỉ XVIII - XIX

Thời kì suy yếu của vương quốc Lan Xang bởi các cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc.

Thế kỉ XIX

Lào bị thực dân Pháp xâm lược.