Bài 1 Trang 54 SGK Lịch sử 10. Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?


Bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia:

Giai đoạn

 Nội dung

Đầu thế kỉ VI - VIII

- Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia

Thế kỉ VIII - cuối thế kỉ XIII

- Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia đặc biệt dưới thời Ăng- Co

Cuối thế kỉ XIII - XIX  

- Chính quyền phong kiến khủng hoảng, Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái, 

Thế kỉ XIX

- Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược