Bài 3 Trang 54 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào.

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

 Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào.


* Văn hóa Cam-pu-chia

- Chữ viết: sáng tạo ra chữ Khơ-me cổ dựa trên chữ Phạn của Ấn Độ

- Kiến trúc: Quần thể Ăng-co Vát và Ăng-co Thom đặc sắc, độc đáo

* Văn hóa Lào

- Chữ viết: sáng tạo ra chữ viết riêng dựa trên chữ của Campuchia và Mianma

- Kiến trúc: Thạt Luổng ở Viên Chăn mang đậm tính Phật giáo

Ảnh hưởng sâu sắc của VH Ấn Độ