Bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử 10. Bản chất nền dân chủ cổ đại là gì?

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

 Bản chất nền dân chủ cổ đại là gì?


Bản chất của nền dân chủ cổ đại là dân chủ chủ nô. Không phải tất cả mọi người đều có quyền dân chủ mà tập trung chủ yếu vào những người giàu trong đó chủ yếu là chủ nô.