Bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử 10. Vai trò của thủ công nghiệp trong nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Hi-Lạp và Rô- Ma?

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Vai trò của thủ công nghiệp trong nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Hi-Lạp và Rô- Ma?


- Sự phát triển của thủ công nghiệp làm cho sản xuất hàng hoá tăng nhanh, quan hệ thương mại được mở rộng. Người Hi Lạp và Rô-ma đem các sản phẩm của mình như rượu nho, dầu ô-liu, đồ mĩ nghệ, đồ dùng kim loại, đồ gốm... đi bán ở mọi miền ven Địa Trung Hải. Sản phẩm mua về là lúa mì, súc vật, lông thú từ vùng Hắc Hải, Ai Cập.

- Thương mại phát đạt đã thúc đẩy mở rộng lưu thông tiền tệ, tạo điều kiện cho kinh tế các nhà nước Địa Trung Hải phát triển mau lẹ.

- Góp phần quy định thể chế chính trị của các quốc gia này.