Bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử 10. Hiểu biết về văn hóa cổ đại Phương Tây?

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Văn hóa cổ đại Phương Tây phát triển như thế nào? vì sao nói những hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học?


- Văn hóa Phương Tây đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ:

a. Lịch và Chữ viết
- Lịch: 1 năm có 365 ngày và ¼ nên một tháng lần lượt là 30 và 31 ngày. Riêng tháng 2 là 28 ngày. Lịch chính xác hơn gần giống với với ngày nay.
- Chữ viết: sáng tạo ra hệ thống chữ cái A,B,C.. lúc đầu là 20 chữ, sau thêm 6 chữ. Sáng tạo ra hệ số đếm Latinh.
 Hoàn chỉnh, đơn giản, linh hoạt, được sử dụng rộng rãi ngày nay.

b. Sự ra đời của khoa học: chủ yếu các lĩnh vực Toán, lí, sử, địa.
Khoa học đến thời Hi Lạp và Rôma mới thực sự trở thành khoa học
Ví dụ: Talet, Pitago, Ácsimét..

c. Văn học
- Thể loại : chủ yếu là kịch. (tiểu thuyết, thơ trữ tình, bi hài kịch)
- Tác phẩm nổi tiếng: Iliát và Ôđixê
-  ND : ca ngợi cái đẹp, cái thiện và tính nhân đạo sâu sắc.

d. Nghệ thuật
- Kiến trúc: đấu trường Roma, Đền Páctênông
- Điêu khắc:Tượng lực sĩ ném đá, tượng nữ thần A-tê-na, tượng thần Dớt, tượng vệ nữ Mi-lô.  Hoàn mĩ, đạm tính hiện thực và tính dân tộc.
* Các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học bởi vì các hiểu biết đó đã được khái quát thành các định luât, định lí, và nó gắn liền với tên tuổi các nhà khoa học trong các lĩnh vực.