Bài 1 trang 36 SGK Lịch sử 10. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành như thế nào?

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành như thế nào?


Cơ sở hình thành:

* Kinh tế: Công cụ bằng sắt được sử dụng làm cho nông nghiệp và thủ công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh. Xuất hiện của cải dư thừa.
* Chính trị: giai đoạn cục diện Xuân Thu - Chiến Quốc.

Xuân Thu (772 - 481 TCN) phản ánh trong cuốn Kinh Xuân Thu do Khổng Tử biên soạn. Giai đoạn này xảy ra nhiều trận chiến và sự sát nhập của 170 nước nhỏ.

Chiến Quốc - là giai đoạn thứ 2 của nhà Đông Chu (481 - 221 TCN), tên gọi được xuất phát từ cuốn "Chiến quốc sách" được biên soạn đầu nhà Hán. Giai đoạn này đồ sắt phát triển thay thế đồ đồng, tồn tại 7 nước lớn: Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Nguỵ, Tần. Hộ lần lượt xưng vương ngang hàng với nhà Chu.

- Nhà Tần: 221 - 206 TCN (Tần Thuỷ Hoàng)
- Nhà Hán: 206 TCN - 220 (Lưu Bang)

-> Chế độ phong kiến được hình thành

b. Cơ cấu XH

- Quan lại, quý tộc à Địa chủ
- Nông dân Công xã à Nông dân lĩnh canh

Quan hệ bóc lột của Địa chủ đối với nông dân lĩnh canh bằng địa tô được hình thành thay cho quan hệ cũ à Xã hội PK hình thành.