Bài 2 trang 36 SGK Lịch sử 10. Chế độ phong kiến dưới thời Đường?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào?


a. Thời gian: 618 - 907 (Lí Uyên sáng lập)

b. Kinh tế:

- Nông nghiệp: thực hiện chính sách quân điền và chế độ Tô-dung-điệu; áp dụng kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất (chọn giống, thời vụ..); giảm tô, thuế, bớt sưu dịch à sản lượng NN tăng.

- TCN: các xưởng luyện sắt, đóng thuyền..

- Thương nghiệp: giao lưu buôn bán phát triển, hình thành "con đường tơ lụa".

-> KT phát triển cao hơn các thời đại trước.