Bài 3 trang 36 SGK Lịch sử 10. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến?

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 73
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến?


Văn hoá Trung Quốc thời phong kiến

a. Tư tưởng

- Nho giáo: là cơ sở lí luận, công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước PK tập quyền. Phát triển mạnh thời Tống. Về sau, trở nên bảo thủ, lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của XH.

- Phật giáo: phát triển mạnh thời Đường, Tống. Kinh Phật được dịch nhiều, chùa chiền được xây dựng khắp nơi.

b. Sử học:

- Sử kí (Tư Mã Thiên). Thời Minh có Sử quán - cơ quan biên soạn lịch sử.

c. Văn học:

- Thơ phát triển thời Đường: Đỗ Phủ, Lí Bạch, Bạch Cư Dị…

- Tiểu thuyết phát triển mạnh thời Minh, Thanh: Thuỷ Hử (Thi Nại Am), Tam Quốc Diễn Nghĩa (La Quán Trung), Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần), Tây Du Kí (Ngô Thừa Ân).

d. Khoa học-Kĩ thuật:

4 phát minh quan trọng (Giấy, in, thuốc súng, la bàn).

e. Nghệ thuật:

- Vạn lí trường thành, Tử cấm thành, Tượng Phật

 Đạt nhiều thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.