Bài 1 trang 56 SGK Sinh học 10. Thế nào là năng lượng?

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 61
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là năng lượng?


- Năng lượng là khả năng sinh công

- Tùy theo trạng thái có sẵn sàng sinh công hay không, người ta chia năng lượng thành hai loại:

    + Động năng: dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra công.

    + Thế năng: loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công.