Bài 2 trang 56 SGK Sinh học 10. Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tế bào được tích trữ trong các hợp chất nào?

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 211
Bạn đánh giá: Chưa

Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tế bào được tích trữ trong các hợp chất nào?


+ Năng lượng trong tế bào tích trữ dưới dạng: hóa năng, điện năng, nhiệt năng… Nhiệt năng ngoài việc giữ nhiệt độ ổn định cho tế bào và cơ thể thì có thể coi như năng lượng vô ích vì không có khả năng sinh công.

+ Năng lượng chủ yếu của tế bào là dạng hóa năng (năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hóa học), được dự trữ trong ATP – một hợp chất cao năng được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào.