Bài 1 trang 59 SGK 10 Lịch Sử lớp 10. Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô được hình thành như thế nào?

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô được hình thành như thế nào?


* Lãnh chúa:

- Là các tướng lĩnh quân sự, các quý tộc người Giec-man được phân nhiều ruộng đất và được phong các tước vị khác nhau hình thành hệ thống đẳng cấp quý tộc vũ sĩ.
- Các quý tộc nhà thờ được phong tặng đất đai theo tước vị trở thành tầng lớp quý tộc tăng lữ.
- Các tầng lớp quý tộc vũ sĩ và quý tộc tăng lữ có đặc quyền, rất giàu có. Họ trở thành các lãnh chúa phong kiến.

* Nông nô:

- Nô lệ và nông dân bị tước đoạt ruộng đất bị biến thành nông nô, phụ thuộc vào lãnh chúa
- Được tự do về thân thể. Nông nô là một nô lệ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, họ hoàn toàn bị phụ thuộc vào ruộng đất, bị trói buộc vào ruộng đất của PK không được quyền rời khỏi đất đai của lãnh chúa để đi nơi khác. Khi PK, địa chủ bán ruộng đất thì bị bán theo, sản vật do nông nô làm ra bị phong kiến địa chủ chiếm hữu.