Bài 2 Trang 59 SGK Lịch sử 10. Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 148
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?


- LĐPK:

 + Ra đời: Giữa TK IX, là đơn vị kinh tế-chính trị cơ bản trong thời kì PK phân quyền ở Tây âu.

+ Là một khu đất rộng trong đó có cả Rđ trồng trọt, đồng cỏ, rừng rú, đầm, sông hồ... Trong khu đất của lãnh chúa có cả những lâu đài dinh thự, nhà thờ, nhà kho, thôn xóm của nông dân...

Ò Lãnh địa như một pháo đài riêng, bát khả xâm phạm.

- Tình hình KT: Kép kín, tự cung, tự cấp

- Các giai cấp chính:

+ Lãnh chúa: có quyền về chính trị, tư pháp, tài chính, quân đội. Sống xa hoa, nhàn rỗi, sung sướng, bóc lột nặng nề nông nô.

+ Nông nô: là người sản xuất chính trong các lãnh địa, nhận Rđ và nộp tô cho lãnh chúa. Có gia đình riêng, nông cụ và gia súc nhưng bị gắn chặt với lãnh chúa.