Bài 1 Trang 79 SGK Lịch sử 10. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang- Âu Lạc.

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 59
Bạn đánh giá: Chưa

Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang- Âu Lạc.


* Qúa trình hình thành nhà nước Văn Lang

- Sự chuyển biến về kinh tế:

+ Từ Đồng thau phát hiện  Công cụ bằng sắt

+ Nông nghiệp  lúa nước, sử dụng sức kéo của trâu bò

+ Phân công lao động giữa Nông nghiệp và Thủ công nghiệp

- Sự chuyển biến về Xã hội:

+ Phân hoá giàu nghèo

+ Công xã thị tộc tan rã dẫn đến sự hình thành  Công xã nông thôn. Gia đình phụ hệ ra đời.

- Nhu cầu đặt ra:  Trị thuỷ, làm thuỷ lợi, đoàn kết chống ngoại xâm.