Bài 2 Trang 79 SGK Lịch sử 10. Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia Cham pa.

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia Cham pa từ TK II-X.


* Tình hình kinh tế: 

+ Nông nghiệp trồng lúa, sử dụng sức kéo của trâu bò

+  Thủ công nghiệp  (gốm, trang sức, gạch), khai thác lâm thổ sản, kĩ thuật xây tháp đạt tới trình độ cao.

* Văn hóa xã hội:

- Đã có chữ viết bắt nguồn từ Chữ Phạn (Ấn Độ)

- Đạo Hinđu, đạo Phật

- Tập tục ở nhà sàn,ăn trầu cau và hoả  táng người chết