Bài 4 Trang 79 SGK Lịch sử 10. Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hóa tín ngưỡng của cư dân Văn Lang- Âu Lạc , cư dân Lâm Ấp- Cham Pa và cư dân Phù Nam là gì?

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 183
Bạn đánh giá: Chưa

Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hóa tín ngưỡng của cư dân Văn Lang- Âu Lạc , cư dân Lâm Ấp- Cham Pa và cư dân Phù Nam là gì?


* Giống nhau:

- Đều có kinh nghiệm trong nông nghiệp trồng lúa nước, sử dụng sức kéo của trâu bò, dùng đồ sắt. Ngoài ra, cư dân còn chăn nuôi các loại gia súc, làm các mặt hàng thủ công, đánh cá.

- Văn hóa tín ngưỡng:  tập quán ở nhà sàn, có đời sống văn hoá phong phú gắn với sản xuất nông nghiệp.

* Khác nhau:

Quốc gia cổ đại Đời sống kinh tế Văn hóa, tín ngưỡng
Cư dân Văn Lang - Âu Lạc Nghề đúc đồng, dệt, làm gốm phát triển mạnh Phổ biến là sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên, các anh hùng dân tộc và những người có công
Cư dân Lâm Ấp - Cham-pa nghề khái thác lâm thổ sản, đóng gạch và xây dựng đền tháp Hinđu giáo và Phật giáo.
Cư dân Phù Nam Nghề đánh cá và buôn bán bằng đường biển Hinđu giáo và Phật giáo.