Bài 3 Trang 79 SGK Lịch sử 10. Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia Phù Nam

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày những nét chính về  tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia Phù Nam


* Tình hình kinh tế:

- Nông nghiệp trồng lúa nước,

- TCN (đóng thuyền, luyện kim, đánh cá), ngoại thương đường biển rất phát triển

* Tình hình văn hóa, xã hội

- Đạo Hinđu, đạo Phật

- Nghệ thuật ca múa phát triển

- Xã hội đã có sự phân hóa giàu ngheofthafnh các tầng lớp quý tộc, bình dân và nô lệ