Bài 2 Trang 153 SGK Lịch sử 11. Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh


PT Địa bàn HT đấu tranh Thành phần Kết quả
PT Hội kín Nam Kì Vũ trang Nông dân T/bại. Biểu lộ tinh thần quật khởi của NDMN.
KN binh lính TN TN KNVT - Tù Chính trị  - Binh lính người Việt T/bại. Đánh một đòn mạnh vào c/sách “Dùng người Việt trị người Việt” của TD Pháp