Bài 1 Trang 153 SGK Lịch sử 11. Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất 


1. Những biến động về kinh tế

a. Ý đồ của Pháp: Vơ vét của cải, tăng thuế...

b.  Những biến động kinh tế:

- NN: từ trồng lúa sang trồng cây Công nghiệp phục vụ  Chiến tranh.

- Công thương nghiệp:

+ Đầu tư thêm vốn vào mỏ than, mỏ kim loại, một số công ty khai thác mới xuất hiện…

+ Các xí nghiệp của người Việt mở rộng thêm quy mô sản xuất, nhiều xí nghiệp mới xuất hiện.

2. Tình hình phân hóa xã hội

- Nông dân: bị kiệt quệ, đời sống bị bần cùng.

- Công nhân: tăng lên về số lượng.

- Tư sản VN: phát triển về cả số lượng và thế lực kinh tế.

- Tiểu tư sản thành thị: phát triển nhưng bị chèn ép, bạc đãi, nguy cơ mất việc đe dọa.