Câu 1, trang 19, sgk Ngữ Văn lớp 11

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích bốn câu thơ đầu


1. Hai câu đề:

- “Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn”

+ Thời gian: “đêm khuya”

+ Không gian: “văng vẳng”, “trống canh dồn”→ vắng lặng, quạnh hiu

→ Không gian, thời gian gợi sự trôi chảy của đời người.

-Con người: “Trơ cái hồng nhan” >< “nước non”

 + “Trơ” - trơ trọi, lẻ bóng, cô đơn.

                - bẽ bàng, tủi hổ.

               - sự trơ lì, không còn cảm giác.

+ “Cái hồng nhan”: thân phận rẻ rúng, bị coi thường.

-> Đối lập+ đảo ngữ + ngắt nhịp 1/3/3: Sự nhỏ bé, bẽ bàng nhưng đầy thách thức của con người với vũ trụ.

->  Buồn tủi, xót xa trước thân phận của chính mình nhưng cũng đầy thách thức.

2. Hai câu thực:

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”

- “say lại tỉnh”:  sự lặp lại, càng say càng tỉnh, càng tỉnh càng sầu.

- Vầng trăng:

+ “Bóng xế”: đã tàn

+ “Khuyết chưa tròn”: chưa được tròn đầy.

-> Tả cảnh ngụ tình: Sự bẽ bàng, chua xót về thân phận muộn màng, dở dang của người phụ nữ tài hoa