Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 10. Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 258
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.


- Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống các ống và xoang dẹp thông với nhau chia tế bào chất thành các xoang tương đối độc lập.

  - Có hai loại: lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt

    + Lưới nội chất trơn: có đính nhiều enzim; có vai trò trong tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại đối với cơ thể.

    + Lưới nội chất hạt: đính các hạt ribôxôm, một đầu gắn với màng nhân, một đầu nối với lưới nội chất trơn. Có vai trò: tổng hợp prôtêin.