Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 10. Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi.

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 69
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi.


Cấu trúc của bộ máy Gôngi: Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái kia xếp theo hình cánh cung.

Chức năng của bộ máy Gôngi: là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ.