Bài 4 trang 39 SGK Sinh học 10. Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 349
Bạn đánh giá: Chưa

Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

a) Tế bào hồng cầu.           b) Tế bào bạch cầu.             c) Tế bào biểu bì.           d) Tế bào cơ.


Lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất ở tế bào bạch cầu vì bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể bằng các kháng thể và prôtêin đặc hiệu.

Đáp án b