Bài 2 Trang 52 SGK Lịch sử 11. Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết diễn ra như thế nào ngay sau khi cách mạng Nga thành công?

Trung bình: 4,64
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

 Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết diễn ra như thế nào ngay sau khi cách mạng Nga thành công?


* Xây dựng chính quyền Xô viết:

- Thông qua hai sắc lệnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, phù hợp hoàn cảnh lịch sử bấy giờ là  “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.

- Thực hiện các biện pháp nhằm thủ tiêu triệt để  những tàn tích cũ của chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền vốn tồn tại  của Giáo hội, đặc biệt nữ giới được xã hội tôn trọng khi chính quyền mới  thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết.

- Chính quyền tư sản bị  thay thế hoàn toàn bằng các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương,

- Thành lập Hồng quân công nông để bảo vệ chính quyền mới.

- Nhà nước tiến hành quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 

* Bảo vệ Chính quyền Xô viết:

- Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng đã mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết còn non trẻ.

- Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây Chính quyền Xô viết đã thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với nội dung: nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân (từ 16 đến 50 tuổi),…

⇒ trong suốt 3 năm nhân dân Nga đã tập trung toàn bộ sức lực tiến n hành chống thù trong giặc ngoài nên  đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng phản cách mạng. Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.