Câu 2, trang 9, sgk Ngữ văn 11

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 106
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích những chi tiết trong tác phẩm mà anh chị cho là " đắt", có tác dụng làm nổi bật  giá trị hiện thực của tác phẩm? 


Học sinh có thể phân tích chi tiết: thầy thuốc khi vào chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán, dù tuổi đã lớn vẫn phải lạy bốn lạy, rồi mới được bắt mạch qua tấm rèm che, xem người thế tử cũng phải được quan nội thần xin phép, bắt mạch xong vẫn phải khúm núm lạy bốn lạy mới được rời đi.

Thế tử nhỏ tuổi nhưng ngồi chiễm chệ trên sập vàng cười bảo thầy thuốc " ông này lạy khéo". Đó là nghịch lí nhưng cũng chính là hiện thực trong cung mà Lê Hữu Trác đã khắc họa để thấy được hiện thực xa xoa và đầy quyền uy nơi phủ chúa.