Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10. Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 1728
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?


Trước khi bước vào kì sau các NST cần co xoắn tối đa để dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào. Sau khi phân chia xong chúng phải giãn xoắn để các gen thực hiện phiên mã.