Bài 2 trang 94 SGK Sinh học 10. Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau:

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau:

Đặc điểm Lên men lactic Lên men rượu
Loại vi sinh vật    
Sản phẩm    
Nhận biết    

Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau: 

Đặc điểm Lên men lactic Lên men rượu
Loại vi sinh vật Vi khuẩn lactic đồng hình hoặc dị hình. Nấm men rượu, ngoài ra có thể có một số nấm mốc và vi khuẩn.
Sản phẩm

- Lên men đồng hình: hầu như chỉ có axit lactic.

- Lên men dị hình: axit lactic CO2, êtilic và axit hữu cơ khác.

- Nấm men: rượi êtilic CO2

- Vi khuẩn, nấm mốc: rượu, CO2, các chất hữu cơ khác.

Nhận biết Có mùi chua Có mùi rượu