Bài 3 trang 101 SGK Sinh học 11. Nêu vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 302
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.


 Hướng trọng lực giúp cố định cây vững chắc vào đất và để rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.