Bài 2 trang 101 SGK Sinh học 11. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí... là kiểu hướng động gì?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 78
Bạn đánh giá: Chưa

Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí... là kiểu hướng động gì?


  Kiểu hướng động của các tua quấn ở cây mướp, bầu, bí... là hướng tiếp xúc. Tua quấn là lá biến dạng, chúng vươn thẳng đến giá thể. Sự tiếp xúc với giá thể làm kích thích sự kéo dài của các tế bào tại phía không tiếp xúc với giá thể của tua, làm cho tua quấn quanh giá thể.