Bài 2 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2: Cho hàm số .

a) Tính  , biết rằng tanα=0,2.

b) Tính đạo hàm của hàm đã cho.

c) Xác định các khoảng trên đó y′ không dương.


a) Tính 

Đặt  ta có: 

Với  ta có:

b) Tính đạo hàm :

c) Các khoảng mà trên đó không dương.