Bài 1 trang 101 SGK Sinh học 11. Cảm ứng của thực vật là gì?

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Cảm ứng của thực vật là gì?


- Cảm ứng ở thực vật: Là khả năng phản ứng của thực vật đối với các kích thích của môi trường.