Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 11. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Trung bình: 4,73
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?


   Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng kiểu quang ứng động (ứng động do tác động của ánh sáng) và nhiệt ứng động (ứng động do tác động của nhiệt độ).