Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 11. Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Trung bình: 4,73
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?


Cơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng là cánh hoa.