Bài 5 trang 104 SGK Sinh học 11. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật.

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 201
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật.


Ứng động giúp thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.