Bài 1 trang 104 SGK Sinh học 11. Ứng động sinh trưởng là gì?

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 62
Bạn đánh giá: Chưa

Ứng động sinh trưởng là gì?


- Ứng động là vận động của cây phản ứng lại sự thay đổi của tác nhân môi trường tác động đồng đều đến các bộ phận của cây.