Bài 4 trang 104 SGK Sinh học 11. Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 1712
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.


 Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng

  Ứng động sinh trưởng Ứng động không sinh trưởng
Đặc điểm Tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại mặt trên và mặt dưới các cơ quan như phiến lá, cánh hoa. Không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật.
Tác nhân Các kích thích không định hướng từ ngoại cảnh: nhiệt độ, ánh sáng. Sự biến đổi sức trương nước trong các tế bào và trong các cấu trúc chuyên hóa hoặc do sự lan truyền kích thích cơ học.
Ví dụ Vận động nở hoa Lá cây trinh nữ cụp lại khi bị chạm vào, hoạt động “bắt mồi” của các cây gọng vó.