Bài 1 Trang 182 SGK Lịch sử 10. Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.


a. Tình hình kinh tế

- Công nghiệp:

+ Trước năm 1870: đứng đầu 3 TG sau Anh, Pháp.
+ Sau năm 1870: đứng thứ 2 TG sau Mĩ
+ Sự phát triển mạnh của CN Đức đã dẫn đến sự tập trung tư bản cao độ. Nhiều công ty độc quyền ra đời (luyện kim, than đá, sắt thép..) chi phối nền KT Đức

- Nông nghiệp: tiến bộ chậm, ruộng đất tập trung trong tay quý tộc và địa chủ, tàn dư phong kiến vẫn duy trì

b. Tình hình chính trị.

* Tình hình chính trị:

- Hiến pháp 1871 quy định nước Đức là một Liên bang gồm 22 bang và 3 thành phố tự do, theo chế độ quân chủ lập hiến. trong đó Hoàng đế là người đứng đầu, có quyền hạn tối cao.

- Các bang vẫn giữ hình thức vương quốc (có vua, chính phủ và quốc hội riêng), nhưng quyền hạn bị thu hẹp.

- Mặc dù có hiến pháp, có quốc hội nhưng Chế độ chính trị ở Đức thời kì này không phải là chế độ đại nghị tư sản mà thực chất là chế độ nửa chuyên chế, áp dụng sự thống trị của Phổ trên toàn nước Đức.

Đặc điểm CNĐQ Đức: là CNĐQ quân phiệt hiếu chiến